PLOMBERE TV??

Vi utfører plombering av TV apparater for å gjøre dem lisensfri.

Mange bedrifter kjøper TV'er som informasjonskjermer pga pris, men glemmer at en TV er lisenspliktig.

Bedrifter må betale en lisens pr TV. Private derimot betaler kun en lisens pr eier/selvforsørger og dens familie.

 

Kontakt oss for mer informasjon.

 

Kjørerute for innhenting og utkjøring av garanti/reklamasjonsservice:

 

Tirsdag og torsdag: Tønsberg-Sandefjord-Larvik-Porsgrunn-Skien  

Mandag, onsdag og fredag: Tønsberg-Færder-Horten-Holmestrand-Sande i Vestfold

 

NB!

Kjørerutene kan endres mht oppdragsmende e.l.