Retningslinjer for servicer innregistrert hos Moer Radio/TV-Service AS

FORUNDERSØKELSE: Er kostnad forbundet med undersøkelse av apparater som av en eller annen grunn ikke repareres, eks: deler utgått, ingen feil funnet, ulønnsom reparasjon, pristilbud ikke akseptert av kunde etc. NB: Dette gjelder også ved brukerfeil eller om apparatet trenger rens/vedlikehold som ikke omfattes av garantibestemmelsene. Denne prisen dekker IKKE kostnaden ved å få oppgitt eksakt feil. (Dette spesifiseres på regningen om reparasjonen ønskes) Ønskes feilsøking med informasjon om eksakt feil, uten at reparasjonen utføres av oss blir feilsøking belastet etter medgått tid.

PRIS -FORUNDERSØKELSE: TV: 600,- Hi-fi: 500,- Handlinggebyr: 375,- 

TRANSPORT: Blir Tv eller andre apparater hentet opp og service ikke gjennomføres grunnet, se punkt 1 (FORUNDERSØKELSE) belastes det for transport t/r, evt. transport en vei om apparatet kondemneres hos MRTV. Ved avtalt tidspunkt for opphenting/levering av service og kunde ikke er hjemme når sjåfør ankommer påløper det en transportkostnad for ‘’bom’’ tur.

TORDENVÆSKADER: Etter medgått tid.

 Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift.

PRISTILBUD: Ved oppgitt pristilbud som ikke aksepteres, belastes pris som forundersøkelse

INNLEVERTE REPARASJONER: Veggfester som ikke er demontert før innlevering på verksted stiller MRTV intet ansvar for. Tv o.l. oppbevares for kundens risiko og forsikring. 

TAP AV DATA/BACKUP: Vi tar intet ansvar for eventuelle tap av data og kunden forplikter seg til å ta nødvendig back-up før innlevering. Feil som skyldes virus eller programvare omfattes aldri av garanti.

UAVHENTEDE REPARASJONER: Reparasjoner som ikke avhentes innen 3 mnd. etter at apparatet er ferdigreparert og ferdigmelding er sendt, blir solgt for å dekke verkstedets omkostninger, eller kondemnert.

KREDITT: Dersom ikke kreditt er avtalt før henting, utleveres apparater kun mot kontant betaling.

Skulle du ønske å få status på service, ber vi deg gå på Internet-siden http://www.mrtv.no og kontrollere der.

NB! Ytre skade på panel vil i mange tilfeller ikke kunne ses når tv er avslått. Om vi ser skade på panel når tv er slått på og under arbeid på verksted, stiller MRTV intet ansvar for dette. Kunde må da kontakte sitt forsikringsselskap.